ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การศึกษา

การศึกษา

VCD01774A1C1

การศึกษา

129

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 129

ผู้กำกับ/นักแสดง : คณะอนุกรรมการด้านการศึกษา ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

เนื้อหา :

สื่อการเรียนการสอน สารคดีพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการศึกษา

เวลา : 32 นาที

คำสำคัญ : การศึกษา สารคดีเฉลิมพระเกียรติ - การศึกษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1368&code_db=61008