ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เกษตรทำกิน การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

เกษตรทำกิน การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

VCD02383A1C1

เกษตรทำกิน การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

52

เผยแพร่เมื่อ 09-12-2019 ผู้ชม 52

ผู้กำกับ/นักแสดง : กิจอักษร

เนื้อหา :

เกษตรทำกิน การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

เวลา : 57 นาที

คำสำคัญ : หน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง - การปลูก

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1364&code_db=61013