ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ลำตัดฮาสนั่นเมือง 3 ตอน 12 ภาษาฮาตลอด

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 3 ตอน 12 ภาษาฮาตลอด

VCD02367A1C1

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 3 ตอน 12 ภาษาฮาตลอด

72

เผยแพร่เมื่อ 09-12-2019 ผู้ชม 72

ผู้กำกับ/นักแสดง : หวังเต๊ะ นิมา...[และคนอื่นๆ]

เนื้อหา :

ลำตัดฮาสนั่นเมือง 3 ตอน 12 ภาษาฮาตลอด ศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน - ภาคกลาง

เวลา : 1 ชั่วโมง 7 นาที

คำสำคัญ : ลำตัด ศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน - ภาคกลาง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1363&code_db=61015