ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Brand in Action สร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ

Brand in Action สร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ

VCD02358A1C1

Brand in Action สร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ

2 70

เผยแพร่เมื่อ 09-12-2019 ผู้ชม 70

ผู้กำกับ/นักแสดง : ณรงค์ จิวังกุล

เนื้อหา :

Brand in Action สร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ

เวลา : 1 ชั่วโมง 2 นาที

คำสำคัญ : แบรนด์ - สร้างธุรกิจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1361&code_db=61013