ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สุภาษิตและสำนวนไทย

สุภาษิตและสำนวนไทย

VCD02353A1C1

สุภาษิตและสำนวนไทย

74

เผยแพร่เมื่อ 09-12-2019 ผู้ชม 74

ผู้กำกับ/นักแสดง : ออนป้า

เนื้อหา :

สุภาษิตและสำนวนไทย

เวลา : 54 นาที

คำสำคัญ : สุภาษิตไทย สำนวนไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1360&code_db=61012