ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Erath the power of the Planet

Erath the power of the Planet

DVD00089A1C1

Erath the power of the Planet

54

เผยแพร่เมื่อ 06-12-2019 ผู้ชม 54

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

เจาะลึกเรื่องราวของพื้นปฐพีสุดกว้างใหญ่ มหาสมุทรสุดเร้นลับและผืนฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยชั้นบรรยากาศ ที่ช่วยให้ชีวิตของสัตว์โลกดำรงอยู่ ร่วมค้นพบพลังอำนาจแห่งการก่อกำเนิด พลังที่โอบอุ้มให้สรรพชีวิตดำรงอยู่และพลังทำลายล้างของมันจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อให้เราได้เข้าใจความ ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครเทียมได้ของธรรมชาติที่ก่อเกิดบนโลกใบนี้

เวลา : 4 ชั่วโมง 10 นาที

คำสำคัญ : โลก โลก - การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม Earth Planet Earth

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1358&code_db=61001