ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เบส เบื้องต้น

เบส เบื้องต้น

VCD02243A1C1

เบส เบื้องต้น

53

เผยแพร่เมื่อ 04-12-2019 ผู้ชม 53

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอ็มไอเอส

เนื้อหา :

สาธิตการเล่นเบส ปูทักษะขั้นพื้นฐานการเล่นเบสสำหรับผู้เริ่มต้น เนื้อหาเริ่มตั้งแต่รู้จักโครงสร้างต่างๆ และระบบการทำงานของตัวเบส แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเบส การตั้งสาย การปรับแต่งเสียง ซึ่งถือเป็นความรู้เบื้องต้นที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเบสกีต้าร์ ไปจนถึงสัดส่วนของตัวโน้ตเพื่อฝึกดีด และสาธิตวิธีการเล่นเบสตามจังหวะต่างๆ

เวลา : 3 ชั่วโมง 21 นาที

คำสำคัญ : กีต้าร์เบส เบส - พื้นฐาน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1357&code_db=61015