ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิถีชีวิตชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

วิถีชีวิตชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

VCD02231A1C1

วิถีชีวิตชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

41

เผยแพร่เมื่อ 04-12-2019 ผู้ชม 41

ผู้กำกับ/นักแสดง : สถาบันพัฒนาการมีส่วนร่วมและบุคลากรทางวัฒนธรรม

เนื้อหา :

วิถีชีวิตชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

เวลา : 29 นาที

คำสำคัญ : กะเหรี่ยง - ความเป็นอยู่และประเพณี ชาวเขา - ความเป็นอยู่และประเพณี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1355&code_db=61011