ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งศรัทธา

กบนอกกะลา ตอน พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งศรัทธา

VCD02022A1C1

กบนอกกะลา ตอน พระพุทธรูป ประติมากรรมแห่งศรัทธา

122

เผยแพร่เมื่อ 04-12-2019 ผู้ชม 122

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา รายการสารคดีโทรทัศน์เปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุก- คนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดตรงใหน กบนอกกะลาตอน พระพุทธรูป

เวลา : 1 ชั่วโมง 14 นาที

คำสำคัญ : พระพุทธรูป - ประวัติ พระพุทธรูป สารคดีกบนอกกะลา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1352&code_db=61001