ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
กบนอกกะลา ตอน ปาทังก้า แมลงทอดไร้พรมแดน

กบนอกกะลา ตอน ปาทังก้า แมลงทอดไร้พรมแดน

VCD02544A1C1

กบนอกกะลา ตอน ปาทังก้า แมลงทอดไร้พรมแดน

61

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2019 ผู้ชม 61

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

กบนอกกะลา สารคดีเปิดโลกความรู้กับสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ เจาะลึกทุกเรื่อง ค้นหาคำตอบเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด พบกับความรู้เรื่อง ปาทังก้า แมลงทอดไร้พรมแดน

เวลา : 1 ชั่วโมง 2 นาที

คำสำคัญ : ปาทังก้า(แมลงทอด) สารคดีกบนอกกะลา แมลง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1344&code_db=61001