ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
จุดเปลี่ยน ตอน ไม่เอาน้ำมันทอดซ้ำ

จุดเปลี่ยน ตอน ไม่เอาน้ำมันทอดซ้ำ

VCD02564A1C1

จุดเปลี่ยน ตอน ไม่เอาน้ำมันทอดซ้ำ

51

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2019 ผู้ชม 51

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จุดเปลี่ยน ตอน ไม่เอาน้ำมันทอดซ้ำ

เวลา : 2 ชั่วโมง 25 นาที

คำสำคัญ : สารคดีจุดเปลี่ยน น้ำมันทอด - การใช้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1343&code_db=61001