ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน มหาสมุทรแห่งศรัธา หลวงตามหาบัว

คนค้นฅน ตอน มหาสมุทรแห่งศรัธา หลวงตามหาบัว

VCD02314A1C1

คนค้นฅน ตอน มหาสมุทรแห่งศรัธา หลวงตามหาบัว

53

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2019 ผู้ชม 53

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

คนค้นฅน เป็นรายการสารคดีชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคล มีทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ความคิด สาระดีๆ ข้อคิดต่างๆ และสะท้อนแนวคิดดีๆ นั้นได้เป็นอย่างดี คนค้นฅน ตอน มหาสมุทรแห่งศรัธา หลวงตามหาบัว การหลั่งไหลมารวมกันของเหล่าสานุศิษย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ จึงไม่ต่างจากหยดน้ำเล็ก ๆ ที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสายธารธรรม เพื่อหวนคืนสู่ต้นกำเนิดทางแห่งธรรมอันยิ่งใหญ่ “มหาสมุทรแห่งศรัทธา” หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้คนเรือนแสน เรือนล้าน ที่พากันหลั่งไหลไปสู่วัดป่าบ้านตาด กับเงินเสียสละทำบุญช่วยชาติกว่า 330 ล้าน ทองกว่า 78 กิโลกรัม รวมกับมูลค่าการบริจาคเดิมกว่า 17,500 ล้านบาทที่มอบให้ชาติไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้ในวงการอริยสงฆ์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องแสดงต่อโลกว่า อำนาจธรรมและความดีงามนั้นยังเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในสังคมและธรรมของพระพุทธองค์นั้นยังคงอยู่เหนือกาลเวลาแลท้าทายให้พิสูจน์ได้อยู่เสมอ

เวลา : 2 ชั่วโมง 22 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน หลวงตามหาบัว พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) - มหาสมุทรแห่งศรัธา หลวงตามหาบัว

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1342&code_db=61001