ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คนค้นฅน ตอน ข้าราชการ 24 ช.ม.

คนค้นฅน ตอน ข้าราชการ 24 ช.ม.

VCD02306A1C1

คนค้นฅน ตอน ข้าราชการ 24 ช.ม.

63

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2019 ผู้ชม 63

ผู้กำกับ/นักแสดง : ทีวีบูรพา

เนื้อหา :

สารคดีเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยหลากหลายสาขาอาชีพ คนที่ทำงานเพื่อสังคม คนที่ประสพความสำเร็จ คนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ ทำให้เห็นวีถีชีวิตหลากหลายมิติและให้ข้อคิดในการมีชีวิตอยู่

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : สารคดีคนค้นฅน ข้าราชการ ข้าราชการดีเด่น

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1341&code_db=61001