ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รัสเซียเปิดแดนม่านเหล็ก 3 ตอน ธรณีแม่

รัสเซียเปิดแดนม่านเหล็ก 3 ตอน ธรณีแม่

VCD02435A1C1

รัสเซียเปิดแดนม่านเหล็ก 3 ตอน ธรณีแม่

50

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2019 ผู้ชม 50

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอสทีจี มัลติมีเดีย

เนื้อหา :

แม่น้ำวอลก้าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ักชาติของชนชาวรัสเซีย เป็นเส้นเลือดที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงเพื่อความสมบูรณ์ และความมั่งคั่งแก่ทั้งประเทศ

เวลา : 1 ชั่วโมง 2 นาที

คำสำคัญ : รัสเซีย รัสเซีย - แม่น้ำวอลก้า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1340&code_db=61001