ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รัสเซียเปิดแดนม่านเหล็ก 2 ตอน สถานการณ์ประเทศ

รัสเซียเปิดแดนม่านเหล็ก 2 ตอน สถานการณ์ประเทศ

VCD02434A1C1

รัสเซียเปิดแดนม่านเหล็ก 2 ตอน สถานการณ์ประเทศ

66

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2019 ผู้ชม 66

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอสทีจี มัลติมีเดีย

เนื้อหา :

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศรัสเซีย ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งรวบรวมทั้งความหลากหลาย ความเหลือเชื่อ ความอบอุ่นและเป็นมิตร ความกลมกล่อมทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

เวลา : 1 ชั่วโมง 2 นาที

คำสำคัญ : รัสเซีย รัสเซีย - สถานการณ์ประเทศ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1339&code_db=61001