ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิทยาศาสตร์สุดสนุก 3 Ep.7 : Spy Science สายลับสุดป่วน Ep.8 : Body ภายในร่างกาย Ep.9 : Sport กีฬาพาเพลิน

วิทยาศาสตร์สุดสนุก 3 Ep.7 : Spy Science สายลับสุดป่วน Ep.8 : Body ภายในร่างกาย Ep.9 : Sport กีฬาพาเพลิน

VCD02437A1C1

วิทยาศาสตร์สุดสนุก 3 Ep.7 : Spy Science สายลับสุดป่วน Ep.8 : Body ภายในร่างกาย Ep.9 : Sport กีฬาพาเพลิน

64

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2019 ผู้ชม 64

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอสที แกรนด์ คอร์เปอเรชั่น

เนื้อหา :

วิทยาศาสตร์สุดสนุกกับการทดลองในสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์สุดสนุก - สายลับสุดป่วน วิทยาศาสตร์สุดสนุก - ภายในร่างกาย วิทยาศาสตร์สุดสนุก - กีฬาพาเพลิน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1338&code_db=61013