ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิทยาศาสตร์สุดสนุก 1 Ep.1 : Scary Science ค้นหาความกลัว Ep.2 : Extreme Science สุดขีดวิทยาศาสตร์ Ep.3 : Space เรียนรู้จักวาล

วิทยาศาสตร์สุดสนุก 1 Ep.1 : Scary Science ค้นหาความกลัว Ep.2 : Extreme Science สุดขีดวิทยาศาสตร์ Ep.3 : Space เรียนรู้จักวาล

VCD02436A1C1

วิทยาศาสตร์สุดสนุก 1 Ep.1 : Scary Science ค้นหาความกลัว Ep.2 : Extreme Science สุดขีดวิทยาศาสตร์ Ep.3 : Space เรียนรู้จักวาล

61

เผยแพร่เมื่อ 02-12-2019 ผู้ชม 61

ผู้กำกับ/นักแสดง : เอสที แกรนด์ คอร์เปอเรชั่น

เนื้อหา :

วิทยาศาสตร์สุดสนุกกับการทดลองในสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : วิทยาศาสตร์สุดสนุก - ค้นหาความกลัว วิทยาศาสตร์สุดสนุก - สุดขีดวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุดสนุก - เรียนรู้จักวาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1337&code_db=61013