ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เทคนิคการดูแลบ้านน่าอยู่ด้วยตัวคุณเอง งานไม้ ชุดที่ 2

เทคนิคการดูแลบ้านน่าอยู่ด้วยตัวคุณเอง งานไม้ ชุดที่ 2

VCD02327A1C1

เทคนิคการดูแลบ้านน่าอยู่ด้วยตัวคุณเอง งานไม้ ชุดที่ 2

67

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้ชม 67

ผู้กำกับ/นักแสดง : World wide Edutainment

เนื้อหา :

แนะนำทีละขั้นตอนเรื่องการขึ้นแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ การทำกรอบรูปและการซ่อมแซมปรับปรุง การตัด การขัดถู แต่งเติม และการเก็บงานให้เรียบร้อย

เวลา : 21 นาที

คำสำคัญ : งานไม้ งานไม้ – การทำเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ – งานซ่อมแซมปรับปรุง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1334&code_db=61013