ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โลกของสัตว์ป่าที่น่าพิศวง แผ่นที่ 9 : ห่วงโซ่อาหารคืออะไร

โลกของสัตว์ป่าที่น่าพิศวง แผ่นที่ 9 : ห่วงโซ่อาหารคืออะไร

VCD00079A1C1

โลกของสัตว์ป่าที่น่าพิศวง แผ่นที่ 9 : ห่วงโซ่อาหารคืออะไร

100

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้ชม 100

ผู้กำกับ/นักแสดง : คริสตัสดิสก์ อินดัสตรีส์

เนื้อหา :

ห่วงโซ่อาหารของสัตว์ได้แก่ สัตว์จำพวกสัตว์กินเนื้อ สัตว์กินพืช สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งลักษณะของห่วงโซ่อาหารของสัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะที่คล้ายกัน คือจะมีลักษณะของ การกินเป็นทอดๆสัตว์ไหญ่กินสัตว์เล็กเป็นวัฎจักรไป เพื่อให้ตัวเองสามรถดำรงชีวิตอยู่ได้และต้องอยู่ภายใต้การพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน- และกัน

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : สัตว์ป่า โซ่อาหาร (นิเวศวิทยา)

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1330&code_db=61001