ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ชะตาโหดสงครามโลกครั้งที่ 2 Secrets of World War II : แผ่นดินเพลิงอาทิตย์อุทัย The Secrets behind the battle of Guadalcanal

ชะตาโหดสงครามโลกครั้งที่ 2 Secrets of World War II : แผ่นดินเพลิงอาทิตย์อุทัย The Secrets behind the battle of Guadalcanal

VCD00031A1C1

ชะตาโหดสงครามโลกครั้งที่ 2 Secrets of World War II : แผ่นดินเพลิงอาทิตย์อุทัย The Secrets behind the battle of Guadalcanal

108

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้ชม 108

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

ฉลามเหล็กแห่งน่านน้ำ หลั่งเลือดสังเวย ความปราชัยในยุทธศาสตร์ กัวตัล คานัล

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : สงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่น - สงครามโลกครั้งที่ 2

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1328&code_db=61001