ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดี ชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน5-6 สัตว์ฝูงออกลูก : Battle of the sexes in the animal world

สารคดี ชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน5-6 สัตว์ฝูงออกลูก : Battle of the sexes in the animal world

VCD00027A1C1

สารคดี ชุด สัตว์โลกผสมพันธุ์ ตอน5-6 สัตว์ฝูงออกลูก : Battle of the sexes in the animal world

94

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2019 ผู้ชม 94

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

สัตว์โลกผสมพันธุ์ วัฎจักรชีวิต สืบพันธุ์หาคู่ ต่อสู้ดำรงพันธุ์ 

เวลา : 59 นาที

คำสำคัญ : สารคดี - สัตว์โลกผสมพันธุ์ สัตว์ สืบพันธุ์ - การ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1323&code_db=61001