ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีสุดยอดศิลปะมวยไทย

สารคดีสุดยอดศิลปะมวยไทย

DVD00472A1C1

สารคดีสุดยอดศิลปะมวยไทย

5

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2019 ผู้ชม 5

ผู้กำกับ : จีเอ็มดิสคัฟเวอรี่

เนื้อหา :

มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและใจ สำหรับการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ โดยเป็นที่รู้จักว่าเป็น "นวอาวุธ" ซึ่งประกอบด้วยการโจมตีจากร่างกายทั้ง หมัด ศอก เข่า และเท้า หากมีการเตรียมพร้อมด้านร่างกายดี จะก่อให้เกิดอาวุธที่มีอานุภาพ

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : มวยไทย ศิลปะมวยไทย ศิลปะการต่อสู้

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1067&code_db=61015