ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Adventures of Childreaing

The Adventures of Childreaing

DVD00161A1C1

The Adventures of Childreaing

8

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2019 ผู้ชม 8

ผู้กำกับ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)

เนื้อหา :

วีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง สำรวจสัตว์โลกผู้น่าทึ่ง เลขเรียกหนังสือ อ 591.5 ส764ส (ต้องการยืมแผ่น ติดต่ออาคาร AV เลขบาร์โค๊ด DVD00161A1C1)

เวลา : 3 ชั่วโมง 27 นาที

คำสำคัญ : สัตว์ สัตว์ - ธรรมชาติและความเป็นอยู่ สัตว์ - การดำรงชีวิต สัตว์ - การค้นพบและการสำรวจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1066&code_db=61013