ไม้กวาดดอกหญ้า อ แม่ระมาด

ไม้กวาดดอกหญ้า อ แม่ระมาด

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 1,914

[17.0638413, 98.4771372, ไม้กวาดดอกหญ้า อ แม่ระมาด]

เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาคนในชุมชน ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ให้กับญาติพี่น้องและคนในชุมชน และเผยแพร่ทั่วไปในชุมชน อีกทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้เป็นวิทยากรสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าหลายกลุ่มและมีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า เครือข่ายกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าอำเภอแม่ระมาด ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งมีการส่งเสริมสมาชิกและคนในชุมชนให้ทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นรายได้เสริม

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดอกหญ้า ก้านดอกหญ้า เข็มเย็บกระสอบ เชือกฟาง เชือกริบบิ้น กรรไกร ปอแข็ง และปออ่อน

ขั้นตอนการผลิต

๒.๒.๑ นำดอกหญ้าที่ตัดมาไปผึ่งแดด ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๗ วัน

๒.๒.๒ นำดอกหญ้าที่ผึ่งแดดมาเด็ดให้เหลือดอกหญ้าติดก้านเล็กน้อย

๒.๒.๓ เด็ดดอกหญ้า แบ่งส่วนๆ แยกดอกสัน และดอกยาว

๒.๒.๔ ฉีกปอแข็งไว้เป็นเส้นๆ ความกว้างประมาณ ครึ่งเซ็นติเมตร

๒.๒.๕ นำดอกหญ้ากำเล็กๆ ๑ กำ มัดรวมกับก้านดอกหญ้าซึ่งตัดตรงปลายให้แหลมประมาณ ๖๕ เซนติเมตร ๓ ก้าน

๒.๒.๖ นำเข็มเย็บกระสอบซึ่งร้อยเชือกริบบิ้นไว้แล้ว แทงเข้าตรงกลางดอกหญ้า

๒.๒.๗ ถักไปพร้อมกับใส่ดอกหญ้า ๓-๔ ก้าน เสริมทีละก้าน ดอกหญ้าที่คัดไว้เสริมรวมประมาณ ๒๒ ดอก(ดอกสั้น ๙ ดอก /ดอกยาว ๑๓ ดอก) ก้านไม้กวาดด้านใน ๘ ก้าน ด้านไม้กวาดด้านนอก ๘ ก้าน รวมด้ามไม้กวาด ๑๖ ก้าน ถักด้ามด้วยปออ่อน มัดด้ามด้วยปออ่อน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ไม้กวาดดอกหญ้า คัดดอกหญ้าที่คัดไว้เสริมรวมประมาณ ๒๒ ดอก(ดอกสั้น ๙ ดอก /ดอกยาว ๑๓ ดอก) ก้านไม้กวาดด้านใน ๘ ก้าน ด้านไม้กวาดด้านนอก ๘ ก้าน รวมด้ามไม้กวาด ๑๖ ก้าน ซึ่งทำให้ขนาดของไม้กวาดพอดี ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า

ที่อยู่ - บ้านไหล่ท่า หมู่ ๓ - - ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ๖๓๑๔๐

 

คำสำคัญ : ไม้กวาดดอกหญ้า แม่ระมาด

ที่มา : http://123.242.165.136/?module=acticle&pages=list_of_acticle&cate_acti_code=06

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ไม้กวาดดอกหญ้า อ แม่ระมาด. สืบค้น 3 ธันวาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=706&code_db=DB0010&code_type=0032

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=706&code_db=610007&code_type=TK008

Google search

Mic

ไม้กวาดดอกหญ้า อ แม่ระมาด

ไม้กวาดดอกหญ้า อ แม่ระมาด

เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาคนในชุมชน ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ให้กับญาติพี่น้องและคนในชุมชน และเผยแพร่ทั่วไปในชุมชน อีกทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้เป็นวิทยากรสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าหลายกลุ่มและมีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า เครือข่ายกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าอำเภอแม่ระมาด ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งมีการส่งเสริมสมาชิกและคนในชุมชนให้ทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นรายได้เสริม

 

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,914