ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 2,263

[17.0638413, 98.4771372, ไม้กวาดดอกหญ้า]

        เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาคนในชุมชน ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ให้กับญาติพี่น้องและคนในชุมชน และเผยแพร่ทั่วไปในชุมชน อีกทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้เป็นวิทยากรสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าหลายกลุ่มและมีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า เครือข่ายกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าอำเภอแม่ระมาด ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งมีการส่งเสริมสมาชิกและคนในชุมชนให้ทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นรายได้เสริม

กระบวนการผลิต
        วัตถุดิบและส่วนประกอบ
        ดอกหญ้า ก้านดอกหญ้า เข็มเย็บกระสอบ เชือกฟาง เชือกริบบิ้น กรรไกร ปอแข็ง และปออ่อน

        ขั้นตอนการผลิต
        1. นำดอกหญ้าที่ตัดมาไปผึ่งแดด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วัน
        2. นำดอกหญ้าที่ผึ่งแดดมาเด็ดให้เหลือดอกหญ้าติดก้านเล็กน้อย
        3. เด็ดดอกหญ้า แบ่งส่วนๆ แยกดอกสัน และดอกยาว
        4. ฉีกปอแข็งไว้เป็นเส้นๆ ความกว้างประมาณ ครึ่งเซ็นติเมตร
        5. นำดอกหญ้ากำเล็กๆ 1 กำ มัดรวมกับก้านดอกหญ้าซึ่งตัดตรงปลายให้แหลมประมาณ 65 เซนติเมตร 3 ก้าน
        6. นำเข็มเย็บกระสอบซึ่งร้อยเชือกริบบิ้นไว้แล้ว แทงเข้าตรงกลางดอกหญ้า
        7. ถักไปพร้อมกับใส่ดอกหญ้า 3-4 ก้าน เสริมทีละก้าน ดอกหญ้าที่คัดไว้เสริมรวมประมาณ 22 ดอก(ดอกสั้น 9 ดอก /ดอกยาว 13 ดอก) ก้านไม้กวาดด้านใน 8 ก้าน ด้านไม้กวาดด้านนอก 8 ก้าน รวมด้ามไม้กวาด 16 ก้าน ถักด้ามด้วยปออ่อน มัดด้ามด้วยปออ่อน

         เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
         ไม้กวาดดอกหญ้า คัดดอกหญ้าที่คัดไว้เสริมรวมประมาณ 22 ดอก(ดอกสั้น 9 ดอก /ดอกยาว 13 ดอก) ก้านไม้กวาดด้านใน 8 ก้าน ด้านไม้กวาดด้านนอก 8 ก้าน รวมด้ามไม้กวาด 16 ก้าน ซึ่งทำให้ขนาดของไม้กวาดพอดี ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
ที่อยู่   บ้านไหล่ท่า หมู่ 3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

 

คำสำคัญ : ไม้กวาดดอกหญ้า

ที่มา : http://123.242.165.136/?module=acticle&pages=list_of_acticle&cate_acti_code=06

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ไม้กวาดดอกหญ้า. สืบค้น 14 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=706&code_db=DB0010&code_type=0032

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=706&code_db=610007&code_type=TK008

Google search

Mic

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาคนในชุมชน ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ให้กับญาติพี่น้องและคนในชุมชน และเผยแพร่ทั่วไปในชุมชน อีกทั้งประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้เป็นวิทยากรสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับคนในชุมชนและนอกชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าหลายกลุ่มและมีความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า เครือข่ายกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าอำเภอแม่ระมาด ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน อีกทั้งมีการส่งเสริมสมาชิกและคนในชุมชนให้ทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นรายได้เสริม

 

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 2,263