ฝายประดู่ลาย

ฝายประดู่ลาย

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้ชม 995

[16.381946, 99.4206376, ฝายประดู่ลาย]

        บริเวณอ่างเก็บน้ำสะพานข้ามฝายประดู่ลาย หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำประดู่ลาย บริเวณดังกล่าว รองรับน้ำธรรมชาติ จากคลองสวนหมากที่ไหลมารวมกันที่ ฝายน้ำล้นท่ากระดาน ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร ลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ โดยมีลึก 5 เมตร เก็บกักน้ำได้ 2 แสนลูกบาตรเมตร หล่อเลี้ยง ชุมชนผาสุก ประดู่ลาย มอมะม่วง สองสามัคคี และหมู่บ้านคลองแม่ลาย และยังล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร อีกตำบล 3 ตำบลของเมืองกำแพงเพชร 
        บริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวยังมีพรานเบ็ดเหวี่ยงตกปลากันที่บริเวณสะพานฝายประดู่ลาย นายประจิมหมู่คำอายุ 56 ปี สารวัตรกำนันตำบลคลองแม่ลาย เป็นคนท้องถิ่นโดยแต่กำเนิด ก็ได้นำเบ็ดพร้อมเหยื่อ ขนมปัง บ่อตกปลา ที่นี่มีปลานวลจันทร์ ปลาสวาย เป็นหลัก ส่วนขนาดของปลาก็ประมาณกิโลครึ่งถึง 2 กิโลกรัม ตกได้ก็นำไปบริโภคส่วนหนึ่งก็ขายได้ด้วย ประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท นักล่าเบ็ดเปิดเผยว่าก่อนหน้าก็จะตกปลาได้อย่างต่อเนื่อง ช่วงนี้น้ำขึ้นทำให้ปลาไม่ค่อยกินเหยื่อ แต่ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มาพักผ่อนใต้ร่มไม้และทิ้งเบ็ดไว้ ปกติคนจะน้อย ในวันเสาร์และอาทิตย์จะมีนักล่าปลา พากันแห่กันมาตกปลาบริเวณนี้ฉันจนคึกคัก
        นายจักรภัทร ศรีเทียมอายุ 50 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านคลองแม่ลายเปิดเผยว่า สระน้ำสาธารณะแห่งนี้สามารถมาตกปลากันได้ ไม่จำกัดบุคคล แต่อุปกรณ์ในการจับปลานั้นทางกรรมการหมู่บ้านได้ลงมติความเห็นว่าไม่ให้ใช้เครื่องมือจับปลาประเภทแหและข่าย ซึ่งปลาเล็กปลาน้อย ติดแหไปด้วย กระทบกับการขยายพันธุ์ปลา
        ถ้านักล่าปลาใช้เบ็ด ก็มาตกปลากัน ได้อย่างเสรีภาพทุกๆคน บรรยากาศบริเวณดังกล่าวนั้นคึกคัก ซึ่งการเดินทางมาที่ฝายน้ำล้นประดู่ลายนั้น จะต้องขับรถผ่านวัดประดู่ลายซึ่งมีพระครูโกศลวัดวชิรกิจเจ้าอาวาสวัดประดู่ลายรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีพระพุทธรูปพระประธานประจำอุโบสถวัดประดู่ลาย เป็นพระที่ทำด้วยนิลทั้งองค์ มีหลวงพ่อรวยทันใจศักดิ์สิทธิ์ ให้กราบไหว้สักการะขอพร ฉะนั้นบริเวณดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดบรรยากาศของการท่องเที่ยว บรรยากาศของการพักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถ ตกเบ็ดตกปลากันได้ที่ฝายน้ำล้นประดู่ลายและแวะเที่ยวชมพระพุทธรูปองค์นิลทั้งองค์และกราบหลวงพ่อทันใจ เพื่อเป็นสิริมงคลกันได้ครับ

การเดินทาง : ห่างจากทางแยกเข้าตลาดคลองแม่ลาย เข้ามาทาง อำเภอคลองลาน เพียง 1.2 กม. เลี่้ยวขาวมาทางวัดประดู่ลาย

 

คำสำคัญ : ฝาย ฝายประดู่ลาย

ที่มา : https://kppnews.net/2017/10/04/59165

รวบรวมและจัดทำข้อมูล :


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2560). ฝายประดู่ลาย. สืบค้น 14 มิถุนายน 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=252&code_db=DB0009&code_type=J004

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=252&code_db=610002&code_type=04

Google search

Mic

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

จุดชมวิวเขาหัวช้าง

หากมีเวลาเพียงพอและชื่นชอบในการชมทิวทัศน์ถ่ายภาพในที่สูง เขาหัวช้าง ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ทางอุทยานฯ ได้จัดให้เป็นจุดชมทิวทัศน์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการมากนัก เป็นสันเขาสูงประมาณ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 2 ชั่วโมง

เผยแพร่เมื่อ 25-02-2017 ผู้เช้าชม 1,345

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกยอดนิยมของคนกำแพงเพชรอีกแห่งหนึ่งรองมาจากน้ำตกคลองลาน เพราะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์แห่งความงดงามเป็นของตนเองและที่สำคัญเป็นสายน้ำที่ไหลให้น้ำอยู่ได้ตลอดทั้งปี

เผยแพร่เมื่อ 22-02-2017 ผู้เช้าชม 2,125

ฝายประดู่ลาย

ฝายประดู่ลาย

สถานที่พักผ่อน เพื่อออกกำลังกาย และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นประตูระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่าอ่างเก็บน้ำประดู่ลาย บริเวณดังกล่าว รองรับน้ำธรรมชาติ จากคลองสวนหมากที่ไหลมารวมกันที่ ฝายน้ำล้นท่ากระดาน ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร ลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ โดยมีลึก 5 เมตร เก็บกักน้ำได้ 2 แสนลูกบาตรเมตร หล่อเลี้ยง ชุมชนผาสุก ประดู่ลาย มอมะม่วง สองสามัคคี และหมู่บ้านคลองแม่ลาย และยังล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร อีกตำบล 3 ตำบลของเมืองกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 995

บึงช้าง

บึงช้าง

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือ และกีฬาทางน้ำ เป็นสถานที่จัดงานลอยกระธงขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา

เผยแพร่เมื่อ 26-02-2017 ผู้เช้าชม 876