เลขทะเบียน 640077 วันที่ 25 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดินเครื่องแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2560 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3