เลขทะเบียน 640074 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ (เอ็กซ์-ไซต์) หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง นพปฏภ พลศิลป์ ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว ความชื่นชมในเพลงของพ่อ ถึงเพลงแด่พ่อ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นิทรรศการ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ดนตรีและเพลง สถิติ

รูปภาพที่ 1