เลขทะเบียน 640075 วันที่ 18 ตุลาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "กษัตริย์นักพัฒนา "พระราชทานพันธุ์ปลาหนึ่งเดียวในโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - พระราชกรณียกิจ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2