เลขทะเบียน 640073 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,20
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ชาวศิลปากรร่วมใจถ่ายทอดความรู้สึกถึง "ในหลวงของประชาชน" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ประติมากรรม - ความตั้งใจ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2