เลขทะเบียน 640071 วันที่ 02 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง เสกข์สรรณห์ ปฐมพรทวีวัฒน์ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พ่อเมืองกำแพงเพชรปลุกสำนึกชุมชนสร้าง 'ฝายชะลอน้ำ' ชุบชีวิตน้ำตกคลองลาน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชดำรัส ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว กำแพงเพชร สถิติ

รูปภาพที่ 1