เลขทะเบียน 640066 วันที่ 27 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "ซีพี" สร้างต้นแบบเกษตรกรไทยยั่งยืน สืบสาน "ศาสตร์พระราชา" ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2