เลขทะเบียน 640060 วันที่ 09 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว "ก้าวย่างตามรอยพ่อ" 9 คอนเทนต์ชื่อดัง...สร้างสื่อคำสอนพ่อหลวง ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2