เลขทะเบียน 640059 วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว พระราชดำรัสว่าด้วย "เศรษฐกิจพอเพียง" ของ "พ่อหลวง" แห่งปวงชนชาวไทย (จบ) ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2