เลขทะเบียน 640057 วันที่ 22 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 22
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3