เลขทะเบียน 640056 วันที่ 06 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 16
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปตท. ร่วมสืบสานปณิธาน ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3