เลขทะเบียน 640053 วันที่ 03 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง หน้า 1,6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บำเพ็ญกุศลถวายพ่อ ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4