เลขทะเบียน 640041 วันที่ 16 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ผู้คนไม่ย่อท้อนำดอกไม้ฝ่าฝนสักการะ หน้าซุ้มพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 1 ปี สวรรคต ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2