เลขทะเบียน 640040 วันที่ 24 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 1,14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กรมศิลป์เร่งบูรณะพระมหาพิชัยราชรถ จัดระเบียบพื้นที่สร้างพระเมรุ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2