เลขทะเบียน 640038 วันที่ 08 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ศตส.แจงครบร้อยวัน 20-21 ม.ค. งดถวายสักการะ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2