เลขทะเบียน 640037 วันที่ 27 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง อุบล หลิมสกุล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ในหลวงรัชกาลที่ 9 งดงามในความทรงจำ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3