เลขทะเบียน 640036 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว อาคารทรงงานในหลวง ร.9 สิ่งล้ำค่าบนที่ดินมักกะสัน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3