เลขทะเบียน 640035 วันที่ 06 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปิดสักการะพระบรมศพ เที่ยงคืน - 5 ต.ค.เร่งเตรียมพื้นที่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3