เลขทะเบียน 640004 วันที่ 15 ตุลาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นายกฯ เผยขั้นตอนพระบรมทรงขอเวลาทำใจ ส่วนการสืบราชสมบัติให้รอเวลาที่เหมาะสมเป็นรัชทายาทอยู่แล้วกำหนด ขรก.ไว้ทุกข์ 1 ปี น้ำตานองทั่วแผ่นดิน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง รัชกาลที่ 9 - สวรรคต ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2