เลขทะเบียน 640034 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง กอบภัค พรหมเรขา ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปณิธานราชาสู่ "ล้านดวงใจอาสา" ทำดีเพื่อแผ่นดิน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4