เลขทะเบียน 640032 วันที่ 05 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 1,13,14
ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว คิดถึงพ่อ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3