เลขทะเบียน 640031 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว เปิดให้ชม 100 ภาพจดหมายเหตุชุดใหม่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การถ่ายภาพ/อุปกรณ์ถ่ายภาพ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2