เลขทะเบียน 640030 วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว กลุ่มชาติพันธุ์ สำนึกพระคุณ ร.9 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2