เลขทะเบียน 640029 วันที่ 06 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 1,14
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว ยิ่งใหญ่ พลังความคิดถึง "พ่อ" ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2