เลขทะเบียน 660045 วันที่ 28 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จ๊าก ส้มตำ-ยำ จ่อขึ้นราคา พริกขี้หนูแดงโลละ 250 บ. อากาศหนาวผลผลิตน้อย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจ - คุณภาพชีวิต ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1