เลขทะเบียน 660026 วันที่ 01 มกราคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วัคซีนโควิด ความหวังมวลมนุษยชาติ กำราบฝันร้ายสงคราม โรค ปี 2564 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วัคซีนโควิด-19 ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2